درباره نمایندگی رسمی و مرکزی "فروشگاه اینترنتی وولند"

واحد مدیریت فروش: آقای امین نیازی

مدیریت وب سایت: آقای مهدی کولیوند

واحد ارتباط با مشتریان: خانم مائده جلائی

واحد خدمات پس از فروش: خانم افسانه محمودی

واحد مدیریت تولید محتوا و تبلیغاتآقای محسن بهاروندی

 

چارت اعضا سازمانی

پیمان آذرباد مدیریت فروش بین الملل

ساناز آذرباد کارشناس تخصصی بین الملل

امین نیازی مدیریت فروش ایران و خاورمیانه – محسن بهاروندی مدیریت ارتباطات و تبلیغات ایران و خاورمیانه

مهدی کولیوند طراح و مدیریت فضای سایبری و وب سایت

مائده جلائی ارتباط با مشتریان – افسانه محمودی پیگیری مشتریان